Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Моят пръв запис

Sunday, February 17th, 2008

Днес най-после намерих време и сили да пусна в действие своя уеб сайт. Хората сложиха начало на нова държава, а аз - на една скромна лична страница…

Това е и първият запис в моя блог. Иска ми се да имах нещо да кажа на света…

 Е, като няма друго, ще кажа “Лека нощ!”.